Nyt center for sex-misbrugte

Spredt indsats samles i ét tilbud 

Voksne, der er i barndommen var udsat for seksuelt misbrug, har indtil nu skullet hitte rede i en myriade af frivillige tilbud og rådgivningscentre for at få hjælp.

Men nu optimerer regeringen hjælpen til de personer, som kæmper med de såkaldte senfølger af seksuelle overgreb. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I dette års satspulje-aftale, som uddeles til sociale projekter, er der afsat 67 millioner kroner til at etablere tre centre, som skal arbejde målrettet mod at hjælpe disse voksne.

Centrene, som etableres i Aarhus, Odense og København, skal behandle og rådgive, indsamle al viden inden for feltet og forventes at stå færdige i begyndelsen af det nye år. Det vækker glæde hos Landsorganisationen mod seksuelle overgreb.

- Det er et supergodt skridt i den rigtige retning. Vi hilser initiativet meget velkomment," siger formand Carsten Borup og opridser behovet for en styrket indsats:

- Børn, der har været udsat for overgreb, erkender ofte først misbruget i voksenlivet, og så kommer reaktionen. Når det sker, sker der noget meget voldsomt med folk. Senfølgerne kan være direkte invaliderende, for du kan miste både arbejdsevnen og evnen til at omgås andre. Derfor er det enormt vigtigt, at de misbrugte børn, som nu er blevet voksne, får hjælp.

Listen er lang
Listen over sene reaktioner efter et seksuelt overgreb er lang. Angst, vrede, spiseforstyrrelser, depression og problemer med nærhed er blot et udpluk af følgerne hos de danskere, som går i behandling. Hvor mange, der gør det, er dog - ligesom antallet af seksuelle overgreb - uvist.

Indsatsen har indtil nu været for spredt til, at nogen myndighed har haft overblik, og det har været op til hver enkelt kommune, som er forpligtet til at yde hjælp, at føre statistik.

Det skal tiltaget med de tre centre lave om på, og set med økonomiske briller er der god fornuft i tiltaget, for over halvdelen af de senfølge-ramte voksne, som går i behandling, står uden for arbejdsmarkedet. Men særligt af hensyn til de berørte voksne er tiltaget kærkomment, mener Jakob Hjuler Tamsmark, formand for Støttecenter mod incest i Danmark.

- For os at se anerkender man nu for første gang fra statens side, at der er en særlig udfordring for de voksne, som har været udsat for overgreb som børn. Der er ingen tvivl om, at den nuværende viden på området har været for spredt på mange centre med frivillige kræfter. Nu kan vi håbe på en mere systematisk opsamling af viden, så vi kan hjælpe og rådgive de berørte. Det hilser vi meget velkomment," siger han.

Socialt samlingssted for voksne
Foruden behandling, rådgivning og vidensindsamling vil de tre centre også fungere som socialt samlingssted for de berørte voksne. Og den del vil i høj grad bygge på frivillige kræfter.

Dermed vil de frivillige, som indtil nu har trukket et stort læs i behandlingen af voksne med senfølger, fortsat spille en afgørende rolle. Og det er helt bevidst, siger socialminister Karen Hækkerup (S).

- De tre nye centre udspringer af det seriøse arbejde, som mange frivillige centre har udført i årenes løb. Derfor har vi også lagt meget vægt på et tæt samarbejde mellem de nye centre, kommunerne og de frivillige kræfter på området. På den måde sørger vi for, at mennesker med senfølger efter et seksuelt overgreb kan få den støtte og behandling, de har brug for - både fra frivillige og fra fagfolk med den nødvendige viden og ekspertise, siger hun.

idræt

30 millioner kroner på vej til lokale idrætsforeninger

def_thumb,50_percent

Lars vil producere 500.000 mundbind i døgnet

Anne Arentoft Kristensen - Kompostdronning

Anne vil bruge naboernes haveaffald til at skabe bæredygtigt landbrug

Mette Frederiksen

Mette F. med corona-opsang: Debat om restriktioner afspejler ikke alvoren i Europa

Jens Liebmann

Der er gået mode i mundbindene: - Maskerne er en accessory

COVID-19 LIVE
mundbind

Butikskæder: Obligatorisk mundbind går over al forventning