Vestjysk Bank fyrer direktør

Aarhus Lokalbank overtager roret

Vestjysk Bank har efter en ny gennemgang af bankens udlån nedskrevet med yderligere 600 millioner kroner. Dermed kommer årets nedskrivninger og hensættelser til tab op på over en milliard kroner i år.

Det betyder, at resultatet før skat ventes at blive et underskud på 750-800 millioner kroner før skat.

Som konsekvens har bankens bestyrelse valgt at skille sig af med direktør Frank Kristensen, der er fratrådt med øjeblikkelig virkning.

Frank Kristensen kan gå fra banken med en pengepose på 10,3 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, løn og pension.

Landbrug og ejendomme tynger

Bankens nye nedskrivninger kommer som følge af en mere konservativ fortolkning af Finanstilsynets nye regler for nedskrivning.

Bag bankens problemer ligger fortsat svage konjunkturer, forværret indtjening i dele af landbruget og fortsat træghed på markedet for erhvervsejendomme.

Afskedigelsen af Frank Kristensen begrundes både med de nye nedskrivninger og det forhold, at banken gennem de senere år har haft betydelige nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier.

Aarhus Lokalbanks direktør overtager

Ny direktør for Vestjysk Bank bliver Vagn Thorsager fra Aarhus Lokalbank, som er fusioneret med Vestjysk Bank. Han og den øvrige nye ledelse får til opgave at reorganisere banken med fokus på at forenkle centrale funktioner og foretage nødvendige tilpasninger i organisationen.

Ved udgangen af året ventes Vestjysk Bank at have en solvens

på 14 procent mod et solvensbehov på 11,5 procent. Det svarer

til en beløbsmæssig overdækning på 600-700 millioner kroner.

Aktierne i Vestjysk Bank har været i børspause tirsdag morgen, men er lidt før klokken 10.30 handlet igen med store tab for aktionærerne til følge.

Aktien styrtede på to minutter fra 60,8 procent til 7,6 kroner, da børsen lukkede op for handlen. Det svarer til et tab for aktionærerne på 726 mio kroner.

Rabih

Rabih genvalgt som spidskandidat for Radikale Venstre trods kampvalg

Sol skov efterår

Tæt på varmerekord mandag

Covid-19 Live:
Superliga

Coronakrisen breder sig hos superliganedrykker

Royal Denmark 01

19-årige fra Grenaa åbner online tøjsalg midt i coronatiden

68831D8A-B906-4C15-B772-C7684ACCB70B

Private firmaer tester for corona på 15 minutter

efterårsvejr

Trods skyer og morgentåge får vi en hæderlig afslutning på oktober