Behersket ja til nye kommuner

Borgerne er positive overfor kommunalreform, men er bange for at miste indflydelse og service, viser undersøgelse.

Østjyderne er generelt positive over for en ny kommunalreform, men også skeptiske, når det gælder indflydelse og service i de nye kommuner, skriver Jyllands-Posten. Avisen refererer en ny undersøgelse, som NIRAS Konsulenterne A/S i Århus har foretaget blandt 925 voksne borgere i Århus Amt.

Godt halvdelen, 56 procent, er enige i, at der bør ske en sammenlægning af kommuner i Danmark, mens 23 procent er uenige. Hver femte borger har endnu ikke taget stilling til det komplicerede spørgsmål. Derimod forventer godt hver tredje borger, at en sammenlægning af kommunerne vil forringe deres mulighed for at påvirke de politiske beslutninger, mens knap halvdelen ikke tror, at det får nogen betydning.

Tilslutningen til kommunesammenlægninger falder, når borgerne bliver spurgt om deres egen kommune. 47 procent kan ikke se nogen grund til, at netop den skal lægges sammen med en anden.

Især de ældre og dårligst uddannede er skeptiske, oplyser direktør Lene Bak fra NIRAS Konsulenterne, der beskæftiger sig med den offentlige sektor.