Ren energi stormer frem

Cleantech-virksomheder venter 75 procent fremgang

Forventningerne til fremtiden er høje i de midtjyske virksomheder, der beskæftiger sig med cleantech. Hver tredje tror på en supervækst på minimum 75 procent i de kommende år, viser en kortlægning, som Region Midtjylland og Agro Business Park står bag.

- Der er 349 cleantech-virksomheder i Region Midtjylland, og de har
fuld fart på for at blive større og stærkere. De har allerede vist, at de
er i stand til at skabe omsætning og arbejdspladser, og i 2010
beskæftigede de tilsammen 28.500 medarbejdere, lyder det i undersøgelsen.

Langt de fleste af disse virksomheder (72 procent) forventer at øge
antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med cleantech, i de
kommende år. 15 procent tror endda på mindst en fordobling af
cleantechmedarbejderstaben, mens 17 procent tror på, at den vil
vokse mellem 75 og 100 procent.

Samlet set har virksomhederne en betydelig tro på, at de nok skal
klare sig, selv om konkurrencen er hård. De svarer eksempelvis, at
deres produkter eller ydelser er mere originale og af bedre kvalitet
end dem, konkurrenterne kan tilbyde. Derudover påpeger cirka halvdelen, at de bruger den nyeste teknologi og satser på nicheprodukter.

Samlet set havde cleantechvirksomhederne i 2010 en omsætning på
80 mia. kroner, hvilket er en stigning på 38 procent siden 2005.

Vindenergi dominerer
Og hvad laver de så, disse midtjyske cleantech-virksomheder?
Halvdelen beskæftiger sig med grøn energiproduktion, herunder især vindenergi.

Næsten lige så mange arbejder med effektivisering af energiforbrug, nemlig 47 procent. Aktiviteterne udgør samlet mere end 100 pct., da mange beskæftiger sig med mere end ét cleantech-område.

Ønsker til fremtiden
Trods de positive udmeldinger fra cleantech-virksomhederne afslører de dog også, at de slås med en række udfordringer.

Ifølge dem selv handler det især om flere tiltag med fokus på
afsætning og markedsindsigt (35 pct.) i forbindelse med cleantechprodukter, mens 33 procent gerne vil deltage i udviklingsprojekter, der relaterer sig til cleanctech.

Mere eksport
Ifølge Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland, findes der allerede flere initiativer, som imødekommer virksomhedernes ønsker. Det drejer sig eksempelvis om programmet CleanTEKmidt, der støtter udvikling af nye produkter inden for energi, miljø og klima, som kan
markedsføres på det hastigt voksende globale marked.

Derudover nævner Bent Hansen programmet GLOBALmidt, der
tilbyder små og mellemstore virksomheder at deltage i
eksportfremstød, få individuel hjælp til eksportstart, få kontakt til
udenlandske samarbejdspartnere og deltage i kompetenceudvikling
om internationalisering og meget mere.

- Der er et kæmpe potentiale i cleantech-virksomhederne. Verden ligger for deres fødder, hvis de satser rigtigt. Men det er påfaldende, at 29 procent af dem stadig kun bevæger sig på hjemmemarkedet, og at de, der eksporterer, kun er orienteret mod de nærmeste markeder, nemlig Norden og Tyskland, siger Bent Hansen.

Konference i juni                                                        
Netop cleantech-virksomhederne og deres muligheder for at skabe nye arbejdspladser fremover er hovedemnet på en konference i Grenaa 27. juni. Konferencens tager udgangspunkt i kortlægningen af de midtjyske
cleantech-virksomheder og fokuserer især på biomasse til energi og samspillet mellem virksomhederne, jordbruget og energisektoren.

COLOURBOX9510022

111 år gammelt byggefirma er gået konkurs

Ramus Brohave

Kendt Youtuber skal få flere til at tage SOSU-uddannelsen

narko narkotika amfetamin speed

54-årig idømt fire års fængsel i sag om stort narkonetværk

coronatest podning corona covid-19 visir

Danmark har 860 nye smittetilfælde

COVID-19 LIVE
coronavirus

Smitten stiger fortsat på bosted

Fly

Danmark fraråder nu rejser til alle lande i verden