Aarhus Vand sætter prisen ned i 2016

En familie med et normalt vandforbrug kan spare 850 kroner på vandregningen

Der er julegaver før tid til Aarhus Vands 300.000 kunder, da prisen for vand falder fra årsskiftet, så en familie kan spare 850 kroner på vandregningen.

Prisnedsættelsen er et resultat af en række besparelser i virksomheden, indtægter på salg af overskudsenergi fra renseanlæg og nedlæggelse af en række mindre vandværker og renseanlæg.

- Først og fremmest skyldes det, at virksomheden har en god og sund økonomi. Vi laver løbende effektiviseringer af vores drift og sørger hele tiden for at få mest muligt ud af vores investeringer. Vi har i 2015 nedlagt nogle mindre og urentable renseanlæg, vandværker og pumpestationer til fordel for større, moderne og mere effektive anlæg. Gennem offentlige-private partnerskaber er det lykkedes at nedbringe anlægsudgifterne til fornyelse af vand- og kloaksystemerne med omkring 2 procent. Vi har øgede indtægter på salg af strøm og fjernvarme i form af overskudsenergi fra vores rensningsanlæg. Og så har vi slanket administrationen ved at indføre en række digitale selvbetjeningsløsninger, så det er blevet nemmere at være kunde hos os, og samtidigt er det en økonomisk gevinst, siger Mads Bayer, der er økonomidirektør i Aarhus Vand, i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen for vandselskabet Aarhus Vand A/S har vedtaget nye takster for levering af drikkevand og afledning af spildevand for 2016. Samlet set falder prisen for vand inklusiv afledning og afgifter fra 52,64 kr. til 46,20 kr. per kubikmeter, hvilket svarer til godt 12 procent.

Hertil kommer faste vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. eksklusiv moms, hvilket er uændret fra 2015.

For en familie med et normalt vandforbrug giver det en besparelse på 850 kr. i 2016 i forhold til 2015.

20201031-132216-L-1920x1277we

Her er de fem nye danske risikoniveauer for coronavirus

Royal Denmark 01

19-årige fra Grenaa åbner online tøjsalg midt i coronatiden

68831D8A-B906-4C15-B772-C7684ACCB70B

Private firmaer tester for corona på 15 minutter

efterårsvejr

Trods skyer og morgentåge får vi en hæderlig afslutning på oktober

Magnus Heunicke

Regeringen klar med nyt corona-varslingssystem

def_thumb,50_percent

Forældre-forkælelse: Her kan mor se teater, mens barnet bliver passet