Flere penge til børn

Forlig med nye børnehaver og højere normering

Der er indgået budgetforlig i Norddjurs Kommune om budgettet for 2013. Det oplyser partierne bag forligt: Budgetforliget er indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og løsgængeren Hans Fisker Jensen repræsenterende 17 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer.

Borgmester Jan Petersen (S) skriver i en pressemeddelelse om aftalen:

- Budgetaftalen for 2013 viser, at vi har styr på økonomien i Norddjurs Kommune, og at det økonomiske råderum vi har, anvendes til at styrke den lokale beskæftigelse, øger anlægsaktiviteten, samtidig med, at vi på enkeltområder forbedrer kommunens service overfor borgerne.

- Anlægsprogrammet sikrer vi bygger nye børnehaver i Grenaa, Auning og Allingåbro, og at Ung Norddjurs får bedre forhold gennem nye fysiske rammer i Allingåbro.

- Anlægsprogrammet betyder også, at vi kommer i gang med et aktivitetscenter i Ørsted. Den nuværende Børneby i Vivild skal i overslagsårene indrettes så Børnehaven Blinklyset bygges sammen med skolen, som børnebyerne i Glesborg, Ørsted og Toubro og som Allingåbro bliver.

- Hertil kommer, flere penge til kommunens vejnet og nye cykelstier i og omkring Auning, samtidig med, at der er flere midler til renovering af kommunens bygninger og en markant indsats på energiinvesteringer.

- Budgetaftalen er på børne- og ungdomsområdet udtryk for, at Norddjurs Kommune vil forbedre sin indsats. Der sker således en markant forbedring af normeringerne i dagtilbuddene, idet der tilføres området omkring 5 mio. kr. Samtidig styrkes kommunens familieafdeling, således at underretninger om børn, der er truede og den forebyggende indsats styrkes direkte gennem flere medarbejdere. I dagtilbud og folkeskolerne er der afsat 12 mio. kr. til kompetenceudvikling og IT-investeringer de kommende år.

- Ældre-, handicap- og psykiatriområdet får også forbedrede forhold, idet der er afsat penge til en øget indsats for kronikere, demensområdet og der er også afsat en ramme til forbedringer indenfor psykiatri- og handikapområdet.

Indsatsen fortsætter i 2013

Den aftalte indsats i budget 2012 på erhvervsområdet fortsætter i 2013, og suppleres med yderligere midler til markedsføring og udvikling af Norddjurs Kommune.

Som noget nyt skal Norddjurs Kommunes anvendelse af udlicitering inden for vej- og parkområdet undersøges. Der er i budgetforliget aftalt nye initiativer overfor arbejdsløsheden, bl.a. en øget indsats overfor de arbejdsløse, der risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag.

Budgetforliget indeholder ingen direkte serviceforringelser, men der er dog indarbejdet en fortsat besparelse ved, at der ikke kompenseres for prisfremskrivninger.

- Jeg er glad for aftalen, fordi den viser, vi bruger vores beskedne råderum til, at Norddjurs Kommune giver sit bidrag til bedre beskæftigelse lokalt og samtidig fastholder og udvider

investeringer i, at vi er en kommune i udvikling og at vi realiserer det potentiale, som vi har, skriver borgmesteren i pressemeddelelsen.

Mette Pedersen Fødselsdepression

Mette frygtede at miste sin nyfødte søn: Efter 70 dage har hun fået hjælp

idræt

30 millioner kroner på vej til lokale idrætsforeninger

Skilt qr-kode aarhus

Politiet advarer: Mystiske skilte med DR-logo fjernet fra hoveddøre

def_thumb,50_percent

Lars vil producere 500.000 mundbind i døgnet

halloween

Coronaramt halloween-weekend bliver lun og tør

Anne Arentoft Kristensen - Kompostdronning

Anne vil bruge naboernes haveaffald til at skabe bæredygtigt landbrug