Ni nye klasser på gymnasierne

Mange gymnasier søgte forgæves om udvidelse

To østjyske gymnasier får udvidet kapaciteten,  mens fem har søgt forgæves i undervisningsministereits ekstraordinære pulje på 200 millioner kroner til udvidelse af kapaciteten indenfor gymnasier og hf.

Samlet havde de østjyske gymnasier søgt om penge til oprettelse af 39 nye gymnasieklasser, men der blev kun bevilget ni. De fordeler sig med seks klasser på Favrskov Gymnasium og tre klasser på Rønde gymnasium.

De resterende ansøgninger, som altså var forgæves, fordeler sig med Horsens Gymnasium (6), Horsens Statsskole (7), Marselisborg Gymnasium (4) og Aarhus Akademi (9).

Puljen blev åbnet for nye ansøgninger i marts 2012, hvor gymnasierne har kunnet søge Ministeriet for Børn og Undervisning om midler til at udvide bygningskapaciteten.

- Vi tager nu et stort skridt i retning af at sikre, at der fremadrettet bliver plads til, at de mange elever, som ønsker en almengymnasial uddannelse, også kan få det. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Derfor er det også vigtigt, at der er plads til dem på skolerne, siger. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Udvælgelsen er sket ud fra, om der ifølge ministeriets prognose for de enkelte kommuners stx- og hf-kapacitetsbehov i 2020 og de enkelte gymnasiers og hf-udbyderes oplysninger om nuværende lokalekapacitet, ser ud til at være et lokalebehov på den enkelte institution i 2020. Disse oplysninger viser, at der mangler lokalekapacitet enkelte steder i Jylland samt især i København og det nordvestlige Storkøbenhavn.

De fleste af disse kapacitetsbehov løses ved de tilsagn, der nu udsendes. Herefter er der stadig 50 millioner kroner i puljen, som skal bidrage til at løse de sidste kapacitetsproblemer i hovedstaden. For at få den mest fremtidssikrede fordeling er det nødvendigt med yderligere sagsbehandling i de kommende måneder.

tømrer håndværker håndværk

Borgmester berørt af konkurs: Tabet er større, end tal kan vise

YouTuber som SOSU-assistent - Rasmus Brohave er SOSU-assistent for en dag

Kendt YouTuber skal få flere til at vælge SOSU-uddannelserne

Gudenaadalens Efterskole - Coronaudbrud

Stort smitteudbrud på østjysk efterskole: Flere elever i kø til coronatest

coronatest podning corona covid-19 visir

Basket-trup hårdt ramt af smitte

ny færgerute halmstad sverige grenaa stena line norddjurs

Færgefart i coronatid: Ny færgerute går langt bedre end forventet

Hot spot aarhus

Østjyllands Politi nedlægger hotspots