Smøgsalg blev forbudt, men nu kan psykiatriske patienter igen købe cigaretter

Det var lige blevet forbudt, men nu må kiosken på psykiatrisk afdeling i Skejby igen sælge cigaretter til indlagte patienter.

Der må ikke sælges tobak på hospitaler i Region Midtjylland. Så entydig var den beslutning, som regionsrådet traf sidste år. Beslutningen trådte i kraft ved årsskiftet og skabte stor uro og debat. 

For dermed blev der også sat en stopper for salget af cigaretter til sårbare psykiatriske patienter på Aarhus Universitetshospital i Skejby. 

- Hvis du er i en presset situation, så har du ikke brug for flere ting på vægtskålen, der trykker dig ned, sagde den psykiatriske patient Anne Fie Andersen i forbindelse med debatten i februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Fie Andersen kender som dagspatient på psykiatrisk hospital i Aarhus alt til behovet for en cigaret i pressede situationer.
Anne Fie Andersen kender som dagspatient på psykiatrisk hospital i Aarhus alt til behovet for en cigaret i pressede situationer.

Undtagelse til reglen

Men nu har regionsrådet lavet lidt af en kovending og lavet en undtagelse til deres beslutning: 

- Der er kommet en politisk beslutning, der siger, at vi nu må sælge cigaretter til indlagte psykiatriske patienter. Det er en undtagelse, som ene og alene gælder psykiatriske patienter, der er indlagt, siger Tina Ebler, der er direktør for Psykiatri og Socialområdet i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND. 

I første omgang er det kun den psykiatriske afdeling i Skejby, som kommer til at gøre brug af undtagelsen, fordi afdelingens kiosk er den eneste butik i nærheden.

Region Midtjyllands øvrige psykiatriske afdelinger ligger i bynære områder med kiosker i gåafstand fra hospitalet. 

Indgang K - indgangen til det psykiatriske hospital ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Indgang K - indgangen til det psykiatriske hospital ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Mere tvang og konflikt

Undtagelsen til reglen om cigaretsalg blev vedtaget af regionsrådet på et møde den 25. marts, hvor overlæge og regionsrådsmedlem Mikkel Rasmussen havde stillet forslaget. 

Som læge i netop psykiatrien oplevede han, at patienternes manglende mulighed for at få en smøg førte til flere konflikter med personalet.

- Mange tvangssituationer og opkørte situationer kunne være undgået ved at have tobak tilgængeligt, skrev Mikkel Rasmussen i sit forslag til de øvrige regionsrådsmedlemmer.

- Vi diskuterer jævnligt nedbringelse af tvang og medicin, men jeg tror faktisk, vi risikerer det modsatte her hos specielt de dårligste patienter i psykiatrien - de indlagte uden netværk og uden udgang.

Ifølge de nye regler, er det udelukkende indlagte patienter, som har adgang til at købe tobak i kiosken på psykiatrisk afdeling i Skejby, og altså hverken pårørende, ambulante patienter eller personale.

Mikkel Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri, mener, der skal være mulighed for, at patienterne kan købe cigaretter.
Mikkel Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri, mener, der skal være mulighed for, at patienterne kan købe cigaretter.

Balancegang

For direktør Tina Ebler er spørgsmålet om salg af cigaretter på sygehuset en balancegang.

- Man skal balancere lidt modstridende ting her. På den ene side bakker vi op om at stoppe tobakssalget. På den anden side er der et politisk ønske om at nedbringe tvang og konflikter, siger hun. 

- Hvis en patient på en psykiatrisk afdeling virkelig gerne vil ryge og får at vide, at han ikke kan få en smøg, så bliver det fokusområdet i stedet for behandlingen, lyder forklaringen. 

Derfor kan adgangen til at købe cigaretter under indlæggelsen formentlig mindske konfliktniveauet og belaste de mest dårlige psykiatriske patienter mindre.

Rygestopkursus

Selvom der nu er løsnet op for reglerne omkring cigaretsalget på psykiatrisk i Skejby, så vil Region Midtjylland fortsat meget gerne hjælpe patienterne til at blive røgfri. Det skal bare ikke være, når de har det allerdårligst. 

- Når man bliver indlagt i psykiatrien, har man det typisk meget dårligt. Det er nok ikke der, vi skal forsøge at lave rygestop, siger Tina Ebler. 

I stedet vil regionen have større fokus på at holde rygestopkurser for de langtidsindlagte patienter, oplyser hun. 

 

 

 

COLOURBOX9510022

111 år gammelt byggefirma er gået konkurs

Ramus Brohave

Kendt Youtuber skal få flere til at tage SOSU-uddannelsen

narko narkotika amfetamin speed

54-årig idømt fire års fængsel i sag om stort narkonetværk

coronatest podning corona covid-19 visir

Danmark har 860 nye smittetilfælde

COVID-19 LIVE
coronavirus

Smitten stiger fortsat på bosted

Fly

Danmark fraråder nu rejser til alle lande i verden